Abrau-Durso je ... Što je Abrau-Durso?
Abrau-Dyurso
grad , Krasnodarski teritorij. Izvorno dva blisko smještena, ali zasebna sela: Abrau na obali oz. Abrau (Abkhaz, 'neuspjeh u planinama ) i Dyurso na obali str. "od četiri izvora ) , 1871 (iz Abkhaz, Dyurds pokraj njih dep. Formirana je imanja Abrau-Durso, gdje su proizvedena stolna i pjenušana vina. U sova. Vrijeme je državno gospodarstvo, a zatim kombinacija istog profila, od 1948. godine . poz. planine. tipa Abrau-Durso. Zemljopisni nazivi svijeta: Toponimski rječnik. - M: AST. Pospelov EM 2001.

Abrau-Durso
(s Abkhazijski Abrau - "neuspjeh u planinama" i "- dyurdsu četiri izvora"), n-g t (od 1948) u
.. Krasnodarski teritorij , 14 km zapadno od Novorossija, na obali jezera. Abrau. Vinogradi. Godine 1871. započela je proizvodnja kvalitetnih pjenušaca i stolnih vina, najpoznatijih u Rusiji. Rječnik suvremenih zemljopisnih imena. - Ekaterinburg: U-Faktor. Pod generalnim uredništvom tvrtke Acad. VM Kotlyakova. 2006.

.