Sovjetska povijesna enciklopedija

Agro-Socijalistička liga

Agro-Socijalistička liga - to je ... Što je agro-Socijalistička liga?

organizacija pokreta socijalističke revolucije. Potječe iz 1900. godine u inozemstvu. Na čelu je Narodnikova FV Volkhovsky, jI. E. Shishko, VM Chernov, SN Sleitov i drugi. Liga je prepoznala potrebu proširenja propagande među križem. masu i sudjelovanje naprednih seljaka u borbi protiv eksploatacije i politike. ugnjetavanja; istaknuli su slogan "zemlja radnicima", bez dokazivanja načina da se to postigne. Godine 1902. sklopio je sporazum sa strankom socijalističkih revolucionara, pridružujući se na federativnoj osnovi. Lit. . V. Meshcheryakov, Socijalističke revolucije stranka, dio 1, M., 1922.

Sovjetski povijesne enciklopedije. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.