Kemijska enciklopedija

Ruralno stanovništvo

Ruralno stanovništvo - to ... Što ruralnog stanovništva?
ruralno stanovništvo
stalna stanovnika u naseljima, nastupa s / x funkcija, kao i stanovništva bavi šumi gospodarstvo. C. n. je stanovništvo stanovništva. Glavni oblik ruralnog naselja: grupa (selo), prevladava u Rusiji, strani Europe, „Sita, Japanu, u velikoj većini zemalja u razvoju, razasuti (farma) je najčešći u SAD-u, Kanadi, Australiji

Kratak geografski rječniku 2008 EdwART ...


.