Aguda - i ... Što je Aguda?

(1068-1123) - Osnivač i prvi car (1115-1123), stanje-wa Jurchen Jin na sjeveru. i Sev. -Vost. Kina. Završio je ujedinjenje Jurchenovih plemena, koje je započeo njegov otac Yanke, šef klanova Wanyanga. Godine 1113. A. je podigao ustanak protiv vladavine Khitana, čiji su porez bili Jurchen. Nakon nanošenja niza poraza na vojsci Khitana i zarobljavanja dijela teritorija. Khitanski car Liao, A. proglasio se carom pod imenom Minh i utemeljio Jinovu državu.

Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.