AGUS SALIM je ... Što je AGUS SALIM?

(agus Salim) (1884-1954) - pol. aktivist u Indoneziji. Jedan od organizatora i vođa Sarekat Islam i njegovog predstavnika u Volksraadu. Godine 1946-47 bio je zamjenik. min. strano. slučajeva, 1947-1949-min. strano. Indonezije. Indonije na čelu. misiju u muslimanske zemlje. Istok 1946. godine, predstavljao je Republiku Indoneziju na Meðuasijatskoj konferenciji u Delhiju 1947. godine.

Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.