AIDINBEKOV je ... Što je AIDINBEKOV?

Mukhtadir (cijelo ime: Abdul Mukhtadir Aidinbek oglu) (1884-1918) - sudionik u borbi za Sov. moć u Azerbajdžanu i Dagestanu. Rod. u sa. Akhty od okruga Samursky u dagestanskom reg. u obitelji siromašnog seljaka. TSP. Komunisti. stranka od 1904. godine. Od 1898. godine - nekvalificirani radnik na naftnim poljima u Bakuu. Aktivno sam sudjelovao u aktivnostima. -e. grupa "Gummet" i sindikat naftne industrije. radnika, a 1906. godine - u stvaranju. -e. grupi "Faruk". 1908. godine uhićen je u Bakuu i protjeran za Arkhangelsku Guberniju 3 godine. U ožujku 1912. ponovno je uhićen. U lipnju 1917. izabran je u Bakijski odbor RSDLP (b), au listopadu. 1917 - u Vijeće Baku. Godine 1918. vodio je revoluciju. rad na jugu. p-pokušava Dagestan. U jesen 1918. ga je uhapsio musavisti i ubio. U čast A. zove selo planina. tip - Mukhtadir (Azerb. SSR). Lit. : "Radnik Baku", 1917., 25. lipnja, broj 18; ibid., 2. srpnja, br. 21; Ibid., 22. listopada. , Br. 69.

Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.