AIR je ... Što je AIR?

(Éire) je nacionalni naziv Irske. Od 1937. do 1949. bio je njezin časnik. Naziv.

Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.