AKBAR-KHAN je ... Što je AKBAR-KHAN?

(1818-47) - politički. lik Afganistana, jednog od sinova Emir Dost Mohammeda. U razdoblju Anglo-Afgh. Rat od 1838.-42. (Vidi Anglo-afganistanske ratove) vodio je Afganistana. vojnici su se borili protiv Engleza. vojska Elphinstona, vodila je opsadu Jelalabada. A. -x. igrao je važnu ulogu u povezivanju različitih snaga Afganistana. pobunjenici. Nakon protjerivanja engleskog jezika. Timovi su govorili za neovisnu politiku Afganistana. Lit. : Babakhodzhaev M. a. , Borba protiv Afganistana za neovisnost (1838-1842), Moskva, 1960; Rishtiya S. K., Afganistan u XIX stoljeću. , trans. s perzijskim. , Moskva, 1958.

Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.