Akdarya - to ... Što Akdarya?
Akdarya
Aksu Ak-Su Aksu Darja Turtmoglyk Kitabdarya , Hanakasu , Honakasu rijeka u Kashkadarya regiji. (Uzbekistan). Pl. bas. 1280 km ². Počinje na obroncima grebena. Baysuntau , teče u rijeku. Kashkadarija . Hrana je ledena glava. Poplava od ožujka do rujna s maks. troškova u svibnju i lipnju. Prosječni. potrošnja vode u selu Khazarnova 12, 3 m³ / s. Ispod, zaliha se bavi navodnjavanjem. Prosječni. naboj suspendiranih sedimenata iznosi 12 kg / s. Na dnu. struja se suši. Vodeni hidrokarbonat-kalcij, medij. mineralizacija od 200-240 mg / l. Na obali grada. Kitab .

Rječnik suvremenih geografskih imena. - Ekaterinburg: U-faktor. Pod općim uredništvom akad. Kotlyakov. 2006.


.