Sovjetska povijesna enciklopedija

Od Accra konferenciji nezavisnih afričkih država u 1958

U Accra konferenciji nezavisnih afričkih država u 1958 - i ... Što je Accra konferencija Nezavisne afričkih država u 1958?

cm. u čl. Konferencija neovisnih država Afrike.

Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.