AKULOV je ... Što je AKULOV?

Ivan Alekseevich (12. i.V. 1888. - 1939.) - Sov. stolovi. i države. lik. Rod. u Petrogradu u siromašnoj filistinskoj obitelji. TSP. Komunisti. stranka od 1907., odvezla je stolove. rad u Sankt Peterburgu, Samara. Ponovno je bio podvrgnut uhićenju i vezama. Godine 1917. radio je u vojsci. stolovi. org. Vyborg. Godine 1918-22 - tajnik regionalne regije Ural, Kyrgyz regionalne i Krimske regije. na RCP (b). Aktivni član građana. Rat. Od 1922. - na sindikalni rad, 1929. godine - tajnik Sindikata Sindikata svih sindikata. 1930-31 - zamjenik. Narodni povjerenik SSSR RC i član. Predsjedništvo Centralne komisije za kontrolu CPSU (b). U 1931-32 - prvi zamjenik. prev. OGPU. Godine 1932-33 - tajnik Središnjeg odbora Komunističke partije (boljševika) u Donbasu. Godine 1933-35 - tužitelj SSSR-a, potom tajnik Središnjeg izvršnog odbora SSSR-a.

Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.