Sovjetska povijesna enciklopedija

Ala-al-Din Bahman Šah

Ala-al-Din Bahman Shah - i ... Što je Ala-al-Din Bahman Shah?

utemeljitelj države-va Bahmani, vladao je 1347.-58. Iktadar u službi Delhi Sultana, došao je na vlast kao rezultat pobune muslimana. dekanovo plemstvo protiv Delhi Sultanatea. Nakon što je napravio niz uspješnih kampanja, on je preselio granice države-va na zap. obali Indije, Gujarat i Malwa na sjeveru, Telingany - rijeke V. Krišne i Tong-gabhadry - na Yu

sovjetske povijesne enciklopedije. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.