Ala-al-Din Khilji - to je ... Što je Ala-al-Din Khilji?

vladar (1296-1316) Delhi Sultanata. Došao je na vlast, podmukao ubijajući svog ujaka Jalal-ad-Din Hilgi. Znatno je ojačao i proširio stanje. Uvedio sam jednog adm. sustav, organizirali zbirku sukoba. najam. Zaustavio je pokušaj miješanja u državu. slučajeve muslimana. svećenstvo. Mnogi iqtadar zemlje i muslimani. -relig. institucije (inama i waqf) odabrane su u korist riznice, s porezom na zemljišta značajno povećane. Prirodni porezi seljaka s A. povećali su se na polovicu usjeva. A. je sadržavao ogromnu vojsku koja je opetovano odražavala invaziju (1303-08) Mongola u sjetvi. -Record. granice i napravio velike osvajanja u Južnoj Indiji (planinarenje u dekanu 1306-13). A. Po prvi puta od kada je Ashoka stvorila jednu državu koja je uključivala skoro cijelo područje. Indija. Lit. : Lal K. S., Povijest Khaljis (1290-1320), Allahabad, 1950.

Sovjetski povijesne enciklopedije. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.