ALABIN je ... Što je ALABIN?

Petr Vladimirovich (29. vijeće 1824. - 10. V. 1896) - rus. mil. pisac. Autor memoara "Ožujski bilješke u ratu 1853-56." (vols 1-2, Vyatka, 1861) i "Četiri rata". Obilježavanje 1849., 1853., 1855.-56. i 1877.-78. (Vol. 1, 3, Samara, 1888-93). "Bilješke" daju bogat materijal o borbama i svakodnevnom životu Rusa. vojska, o raspoloženju u policijskoj sredini. A. - autor nekoliko članaka na Istoku. teme (u časopisu "The Northern Bee", "Russian Antiquities", itd.), novinarski. eseji o povijesti Samare. Lit. : Vengerov SA, Kritičko-biografski. rječnik, t.1, St. Petersburg, 1889.

Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.