ALAVERDYAN je ... Što je ALAVERDYAN?

Stepan Karapetovich (1888. - 14. v. 1920.) - sudionik u borbi za Sov. moć u Armeniji. Jedan od čelnika komunista. stranka Armenije. Rod. u gradu Kutais u obitelji zaposlenika. TSP. Komunisti. stranke od 1904. raditi u Moskvi, Tiflis, Kutais, Erivani. Godine 1915. Diplomirao je ekonomiju. Moskovski komercijalni fakultet. Inst. Godine 1917. vodio je boljševičku frakciju Vijeća Sarykamysh. U srpnju 1918. teret je uhićen. Menshevika i protjeran iz Gruzije. U rujnu. 1919. izabran je u vodstvo centra komunista. organizacije Armenije - Armenkom. Jedan od čelnika naoružanja. ustanak protiv Dashnaksa i intervencionista. Nakon suzbijanja ustanka (1920.), uhapšeni su i pucali Dashnaks. Lit. : Vartanyan S. A., Pobjeda Sov. moć u Armeniji, Yer. , 1959; Karapetyan S. Kh., Komunist. stranka u borbi za pobjedu Listopad Revolucija u Armeniji, ep. , 1959.

Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.