Albi Sheikh - to ... Što Albi SHEIKH?

(umro 1550.) - jedan od vođa Mahdisa (vidi Mahdija) u Indiji 1547.-50. U Mahdistovom protudjelovanju. pokret, zagovaran pod sloganima društvene jednakosti, predstavljao je najsretnijeg sloja g. Bianja. Vodio je umjereno krilo pokreta. Dva puta pozvana na sudu vladaru Delhi Islam Shaha, ali su odbili odreći se Mahdism. Osuđen je na udaranje štapovima. Umro je za vrijeme kazne.

Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.