Alexandrov Sloboda - i ... Što je Alexander naselje?

Ivan Ivan terorijalno prebivalište 1564.-72. Vidi Alexandrov.

Sovjetska povijesna enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.