Geološka enciklopedija

KOMPONENTE USEFUL

KOMPONENTE KORISNE - ovo je ... Što su KOMPONENTI KORISTI?
- vidi Elementi su korisni.

Geološki rječnik: u 2 svezaka. - M .: Nedra. Uredio je KN Paffengolts i drugi. 1978.