Eski-Zagra je ... Što je Eski-Zagra?
Eski-Zagra
Eski-Hissar Stara Zagora

Zemljopisni svjetski nazivi: Toponimski rječnik. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.