IDAIT je ... Što je IDATIC?
[u rudniku Ida, Y.-Z. Afrika] -m-1, cu 5 FeS 6 (?). Goeke. Najmanji tableti. Brončano smeđa. Bl. metala. Tv. 2, 5. Ud. u. 4, 2. U tekućini se depoziti sa sulfidima Cu u as. s rođendanom. Neki istraživači smatraju da je riječ o proizvodu rosacije rođendana.

Geološki rječnik: u 2 svezaka. - M .: Nedra. Uredio je KN Paffengolts i drugi. 1978.