Geološka enciklopedija

METODA hidrološke i hidrogeološke procjena podzemnih rijeka su hranjeni

METODA hidrološke i hidrogeološke procjena podzemnim rijekama su hranjeni - to je ... Što je metoda za hidrološke i hidrogeološke procjeni podzemnih rijeka su hranjeni?
- definiranje dijela toka rijeke, koja je formirana od priliva podzemnih voda u koritu rijeke iznad posmatrani zatvaranja poravnanja; Ona se temelji na genetskom komadanje ukupnog hidro rijeka tijeka primjenom oba hidrološke kriterijima kao komadanje i hi