Geografska enciklopedija

Richter scale

Richter scale - da ... Što je po Richteru?
Richter skala
razvijen od American seizmolog C. Richter odrediti snage drhtanje inducing potres . Sastoji se od konvencionalne jedinice (1 do 9), - veličinu od kojih se izračunava decimalnog logaritma oscilacija zabilježenih u seizmografa. Ova skala se često miješa sa skale procjene potresa intenziteta u točkama (na 12-point skala), koji se temelji na vanjskim manifestacijama tremor (utjecaj na ljude, objekti, zgrade, prirodne objekata). Geografija. Suvremena ilustrirana enciklopedija. - M .: Rosmen. Uređuje prof. A. P. Gorkina. 2006.

.