Geološka enciklopedija

Darcyev zakon

Darcyev zakon - to je ... Što je Darcyev zakon?
- zakon protoka fluida u poroznom mediju, koja izražava linearnu ovisnost brzine filtracije od gradijenta pritiska v = K i gdje V - brzina filtracije, K - faktor. filtriranje, I - gradijent tlaka.

Geološki rječnik: u 2 svezak