Geološka enciklopedija

Pivo je zakon - Babin

Pivo je zakon - Babin - to je ... Što je pivo zakon - Babin?
- pravilo da su rijeke teče u ravnicama sjeverne hemisfere, oprati desnu obalu, a na jugu - lijevo, uzrokujući asimetrične dolini padine. U srcu ZB-B. leži Coriolisove zakon, prema kojem je bilo tijelo kreće horizontalno na površini zemlje, bez