Geološka enciklopedija

Brewster zakon

Brewster zakon - to je ... Što je Brewster zakon?
- u kristal odnos TGJ = n gdje n - Pok. Prel. Medij i j - kut upada na kojima poluga je potpuno polarizirano (polarizacija kut t n ..).

Geološki rječnik: u 2 svezaka. - M .: Nedra. Uredio je KN Paffengolts i drugi. 1978.