Geološka enciklopedija

Twinning ZAKON Mica

Twinning ODVJETNIŠTVA mica - i ... Što je zakon twinning Mica?
- karakteristično za dvoje. mica i drugi slojevi slojevite strukture. Dve. šav (001) odgovara sova. cn. ; bitova. o. leži na trgu. šav. U samima i kloritima, u kojima jedna od osovina opt. indikatora gotovo je ^ (001), a 2 V obično je mala, ta dv