Geološka enciklopedija

Twinning ZAKON PENNINOVY

Twinning PENNINOVY ZAKON - je ... Što je zakon twinning PENNINOVY?
- tipično za bitova. kloritovi: dva. o. ^ (001), dva. šav (001); pod mikroskopom (i tinjca bitova.) slabo vidljiva.

Geološki rječnik: u 2 svezaka. - M .: Nedra. Uredio je KN Paffengolts i drugi. 1978.